Kā izmantot PDF failus

Lai atvērtu PDF failus, jums nepieciešams dators ar uzinstalētu Adobe reader.

Šo programmu var lejuplādēt: https://get.adobe.com/reader/

Pēc lejuplādes un programmas uzstādīšanas, jūs ērti varēsiet izmantot un atvērt PDF failus.

Kāpēc mēs darbus sūtam PDF formātā?

Šādā veidā mēs nodrošinām, ka teksts, ko esam uzrakstījuši, vienādi attēlosies uz dažādām ierīcēm, nereti gadās, ka, dažādu uzstādījumu dēļ, var mainīties satura attēlojums word dokumentos. Attiecīgi izmainās lapas platums un sadalījums, veidojas rindu nobīdes, un saturs vairs nav tik ērti pārskatāms.
Papildus PDF dokumenti ir ērti izdrukājams formāts.